HetPopstation.nl
logo

Muzikaal bijtanken aan de Biltstraat!

Het Popstation

kaart
Meld je snel aan bij Het Popstation

Ga direct naar: JaarroosterAlgemene bepalingen

Jaarrooster

Algemene Bepalingen

1. Algemeen

1.1 Deze algemene bepalingen zijn geldig vanaf de schriftelijke on-line of mondelinge toezegging voor een lesprogramma na de proefles. Wanneer er geen proefles wordt gevraagd gelden deze bepalingen al bij de mondelinge/schriftelijke afspraak over het gemaakte lesplan.
1.2 Wanneer er met een lesprogramma is aangevangen, zal deze vanzelf doorlopen tot het moment wanneer de klant heeft aangegeven de lessen te willen stoppen (zie Opzeggen). Een maand opzegtermijn wordt daarbij in ogenschouw genomen.
1.3 Het Popstation bevindt zich in het souterrain van het pand De Berenkuil aan de Biltstraat 166 te Utrecht. Het Popstation heeft ook een wachtruimte.

2. Lestijden

2.1 De lessen van Het Popstation lopen zo veel mogelijk parallel aan de lessen van het basisonderwijs Midden-Nederland. Het Popstation heeft een eigen jaarrooster, deze is te zien in Het Popstation.
2.2 De lessen duren 30 minuten, tenzij anders overeen gekomen.
2.3 Wanneer de individuele lessen per instrument gegeven worden is afhankelijk van het rooster.

3. Benodigdheden

3.1 De leerling neemt zelf zijn instrument mee naar de les en is zelf verantwoordelijk voor aanschaf voor benodigd lesmateriaal en te vervangen onderdelen of onderhoud voor zijn/haar instrument.
3.2 Leerling dient zelf, indien nodig, voor gehoorbescherming te zorgen. Het Popstation is niet verantwoordelijk voor gehoorbeschadiging.

4 Kosten en Betaling

4.1 Een standaard les van 30 minuten kost € 20,-. Voor leerlingen van 21 jaar en ouder zal 21% btw boven op het lestarief in rekening worden gebracht.
4.2 Voor muzieklessen bij het popstation wordt per semester (half jaar) betaald. Hiervoor ontvang je na aanvang van de lessen via e-mail een factuur die binnen 14 werkdagen betaald dient te worden.
4.3 Bij eenmalig te laat betalen wordt er contact met je opgenomen. Meermaals te laat betalen kan resulteren in het beëindigen van de muzieklessen en / het rekenen van administratiekosten.
4.4 Gevolgde lessen kunnen niet teruggevorderd worden. Betaalde lessen kunnen enkel teruggevorderd worden bij opzegging (zie Opzeggen), langdurige ziekte of andere aantoonbare overmacht.

5. Afwezigheid

5.1 Bij afwezigheid van de reguliere docent zal er een vervangende docent, met vergelijkbare vaardigheid en kennis ingezet worden.
5.2 Bij afwezigheid van de leerling zal er een afspraak gemaakt worden voor het inhalen van de les(sen).
5.3 De leerling dient zich bij ziekte of afwezigheid 24 uur voor aanvang af te melden bij docent of Het Popstation. Wanneer dit niet gebeurt, zal de les niet worden ingehaald.
5.4 Er worden maximaal 3 lessen per leerling per jaar ingehaald, en alleen wanneer de leerling zich minimaal 24 uur voor aanvang heeft afgemeld. Waneer een docent meer dan 3 keer zonder vervanging afwezig is zullen deze lessen wel worden ingehaald.

6. Opzeggen

6.1 Er geldt een maand opzegtermijn voor de muzieklessen bij Het Popstation. De laatste lestermijn gaat in op de eerste dag van de maand na de maand van opzegging. Dit is tevens de laatste maand die in rekening wordt gebracht.
Voorbeeld:

  • Op 28 januari opzeggen betekent dat de lessen tot en met eind februari gevolgd moeten worden.
  • Op 10 januari opzeggen betekent dat de lessen tot en met eind februari gevolgd moeten worden.

6.2 Opzegging dient via email te worden ingediend bij info@hetpopstation.nl. Niet enkel via de docent.